Updated: 19 November 2022

សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ដឹកនាំយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ស.ស.យ.ក ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ចូលរួមក្នុងពីធីប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសមាសភាព ស.ស.យ.ក របស់សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា

 សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ដឹកនាំយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ស.ស.យ.ក ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ចូលរួមក្នុងពីធីប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសមាសភាព ស.ស.យ.ក របស់សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន បានដឹកនាំយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ចូលរួមក្នុងពីធីប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសមាសភាព ស.ស.យ.ក របស់សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា។

 សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ដឹកនាំយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ស.ស.យ.ក ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ចូលរួមក្នុងពីធីប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសមាសភាព ស.ស.យ.ក របស់សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា
 សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ដឹកនាំយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ស.ស.យ.ក ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ចូលរួមក្នុងពីធីប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសមាសភាព ស.ស.យ.ក របស់សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា
 សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ដឹកនាំយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ស.ស.យ.ក ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ចូលរួមក្នុងពីធីប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសមាសភាព ស.ស.យ.ក របស់សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា
 សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ដឹកនាំយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ស.ស.យ.ក ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ចូលរួមក្នុងពីធីប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសមាសភាព ស.ស.យ.ក របស់សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា

Related Posts